Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Terugblik 2011: Ruttes slippertje na de EU-top

Eind juli vertelde Mark Rutte op zijn sprankelende debatmanier dat hij 8 uur bezig was geweest met de cijfers en dat het allemaal klopte. De rest is geschiedenis: Nederland betaalt 50 miljard meer dan Rutte ons voorspelde. De media was daarna in rep en roer: had Rutte liggen slapen, kon Rutte niet (meer) rekenen, of was er iets anders aan de hand? De situatie was in ieder geval een kenmerkend voorbeeld van veel overleggen.

Succesvol discussiėren

In veel organisaties duren vergaderingen lang. Te lang, aldus de meeste medewerkers en managers. Na zo'n vergadering gaat iedereen naar buiten met een eigen beeld van het gesprek. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat het resultaat van een bepaald overleg per afdeling of per deelnemer verschilt. 

Reden hiervoor is vaak de geringe tijd die men inplant voor het vaststellen van de besluiten. Discussies en informatie-uitwisselingen duren vaak langer dan de agenda toestaat en het laatste gespreksdeel voor een effectieve discussie vervalt daardoor. Het gezamenlijk vaststellen van de resultaten is echter noodzakelijk om te zorgen voor een eenduidig en coherent beeld in de organisatie. Bovendien kunt u alleen met duidelijke afspraken snel actie ondernemen.

Score bijhouden

Om misverstanden over discussie-uitkomsten te voorkomen is het essentieel om in een discussie of overleg (doel)punten te tellen en te noteren. Op die manier kunt u bijhouden waarover u en uw gesprekspartners overeenstemming hebben bereikt. Ook kunt u bijhouden wat er nog ter discussie staat.

In een kleine vergadering kunt u zelfs expliciet benoemen wat gemeenschappelijk is geworden. Daarna kunt u de individuele gesprekspartners vragen om de punten te accorderen. Zo staat het resultaat vast. Bovendien conformeren mensen die zich expliciet uitspreken voor een bepaalde stelling, zich eerder aan de uitspraak. 

Als er in een discussie tegengestelde meningen zijn, kan punten tellen ook helpen om het eindresultaat te bepalen. U kunt zo immers bepalen wie de meeste doorslaggevende argumenten heeft gegeven en welke conclusie dus gerechtvaardigd is.

Terug naar Rutte en uWaar is het misgegaan bij Rutte? Daarvoor hadden we bij de vergadering moeten zijn. Duidelijk is wel dat de EU-top meer tijd kan besteden aan het expliciet maken van het eindresultaat. Op die manier ontstaat er geen verwarring en een daadkrachtiger beeld.

Voor Rutte is de les vooral: beter tellen. Of het nu gaat om miljardensteun aan Griekenland of de besproken punten in het debat: hij zal de score beter bij moeten houden. En dat is ook een advies aan u! Alleen als u bijhoudt wat de afspraken zijn en deze expliciet maakt, weet u zeker dat u een effectieve discussie hebt gevoerd.

Karin Pijper

Wilt u meer lezen over effectief discussiėren? Lees dan H12 in De Argumentatiecoach.

Datum: 23-11-2011

|