Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Terugblik 2011: Khaddafi, de ideale cursist voor Presenteren met passie

Terwijl in februari van dit jaar de NAVO-vliegtuigen  zijn hoofdkwartier onophoudelijk bombardeerden, hield de Libische leider Khadaffi een toespraak om te laten zien dat hij nog steeds alive and kicking was. Een toespraak van meer dan een uur lang. Een historische toespraak. En bovenal een toespraak waarvan de inleiding alleen al liet zien waarom Khadaffi de ideale cursist was voor een training Presenteren met Passie.

Passie

Aan passie overigens geen gebrek in de speech Khadaffi. Vanaf de eerste seconde geeft hij zich volledig en trekt hij de presentatietrukendoos helemaal open: gebalde vuisten, armgebaren, stemverheffingen, zwaaien met het wetboek, brillen verwisselen: alle middelen om te boeien zet hij in. Een pakkende opening? Dat zeker. En toch gaat het vanaf diezelfde opening al mis. Khadaffi speelt namelijk maar een kaart:  werken aan zijn eigen ethos. Hij zet  zichzelf neer als held, martelaar en enige echte revolutionaire leider door te wijzen op zijn roemruchte revolutieverleden,  zijn heldendaden en zijn respectabele bedoeïen-achtergrond. Hierin verliest hij zich echter zo, dat hij vergeet de overige noodzakelijke onderdelen van een inleiding te verrichten. Wat volgt, is een klein uur warrigheid waar voor geen enkel publiek nog een touw aan vast te knopen is.

Een goede opening

Naast het trekken van de aandacht, is het van cruciaal belang dat u in de opening van uw speech ook welwillendheid  en begrip kweekt bij uw publiek. Maar rekening houden met anderen was sowieso niet Khadaffi’s beste eigenschap en ook in zijn speech is weinig te merken van enige publieksgerichtheid.  Of het zou de dreigende taal moeten zijn waarmee Khadaffi zich richt tot de ‘ratten’ en ‘katten’ .
Khadaffi
Verder bevat een goede inleiding ook noodzakelijke achtergrondinformatie, een heldere standpuntverwoording en een aankondiging van de structuur: wat volgt er straks allemaal nog? Geen van drieën is aanwezig. Gezien het verdere verloop van de speech is het niet vreemd dat Khadaffi de structuuraankondiging skipt: er lijkt namelijk geen sprake te zijn van welke structuur dan ook in het uur dat volgt.

De ideale cursist

Geen wonder dan ook dat de rest van de toespraak een verhaal wordt waar zelfs de meest doorgewinterde Khadaffi-aanhanger vrij snel de draad kwijt is. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat Khadaffi’s  speech weinig indruk maakte op het Libische volk. Khadaffi’s opvatting van passievol presenteren kwam neer op veel verbaal geweld, waarmee hij zijn eigen ethos probeerde te redden.  Om echt te overtuigen had hij ook wel wat aandacht mogen besteden aan de logos en de pathos. Immers, pas met een logische inhoudelijke lijn en een inhoud die écht inspeelt en rekening houdt met de gevoelens van uw publiek, kunt u uw publiek ook echt overtuigen.

Henri Raven

Wilt u zelf leren presenteren met passie? Lees dan hoofdstuk 10 van de Argumentatiecoach en volg onze training Presenteren met passie.

Datum: 28-11-2011

|