Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

De AOb presenteert met passie

Een medewerker van de AOb moest intern meerdere keren een presentatie geven. Deze presentatie was onderdeel van een communicatiecampagne over een nieuwe administratieprocedure. De Argumentatiecoach gaf de medewerker een persoonlijke coaching Presenteren met passie. Tijdens deze coaching werkten we samen aan een overtuigende, pakkende presentatie.

Hoe zorg ik voor een overtuigende presentatie?

De AOb wilde de administratie effectiever laten verlopen. Door beter te controleren en bij te houden wie er lid is, kan de AOb ervoor zorgen dat klanten ook echt de juiste dienstverlening krijgen. Bovendien zorgt een optimale administratie ervoor dat er geen inkomstenderving plaatsvindt.

De medewerker die verantwoordelijk is voor de administratieopzet, wilde hiervoor een interne presentatie geven aan de betrokken medewerkers. Zij moesten inzicht krijgen in de juiste procedure en beseffen hoe belangrijk hun taak is. De presentatie moest daarom enthousiast en wervend zijn.

Opzet coaching

In twee middagsessies hebben we gewerkt aan de presentatie. Tijdens de eerste sessie zijn we uitvoerig ingegaan op doel en doelgroep. Wat moest er precies bereikt zijn na de presentatie? Welke doelgroepen kregen de presentatie te zien? Welke vragen en eventuele problemen leefden er bij de betrokkenen? Op basis van deze vragen heeft de AOb-medewerker een eerste opzet gemaakt.

Tijdens de tweede sessie hebben we de presentatie uitgebreid geŽvalueerd. Zo heeft de Argumentatiecoach feedback op de presentatie gegeven. Met een video-opname hebben we een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van de spreker. Ook hebben we samen de powerpointondersteuning aantrekkelijker en bondiger gemaakt. Bovendien hebben we nagedacht over de nazorg: hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers na de presentatie echt volgens de nieuwe procedure aan de slag gaan?

Reactie na afloop

'Onder begeleiding van een persoonlijke coach twee sessies Presenteren met passie gevolgd. Wat een luxe, en zo effectief! Naast algemene tools voor een goede presentatie en tips over hoe je die presentatie houdt, krijg je ook tools op maat, speciaal gericht op jouw presentatie. Juist die persoonlijke aandacht is leerzaam, want je wordt uitgenodigd aan de slag te gaan met je competenties en valkuilen. Heel praktisch: Wat zijn jouw sterke punten en valkuilen? Waar laat je in een presentatie iets weg? Hiermee krijgt de training een grote meerwaarde, niet alleen voor je werk, ook voor jezelf.'

|