Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Overtuigende debatworkshops bij het Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau geeft regelmatig workshops over zijn diensten op congressen of symposia. Om dit op een interactievere manier te doen schakelde het bureau De Argumentatiecoach in. Samen ontwikkelden we een debatworkshop, waarbij deelnemers met het Inlichtingenbureau discussieerden over minimabeleid, gemeentelijke belastingen en bijstandsfraude.

Aanvraag

Het Inlichtingenbureau werd enthousiast van onze trainingsbeschrijving Debat leiden met lef. Daarom deed het bureau een aanvraag. In een intakegesprek met o.a. Laura van der Veen, communicatieadviseur bij het Inlichtingenbureau, stelden we samen vast hoe we het gingen aanpakken.

Het bureau had enkele belangrijke uitgangspunten. De begeleiding moest praktisch en doelgericht zijn: uiteindelijk moesten de medewerkers na het traject ervaren gespreksleiders zijn en voldoende kennis hebben om een debat goed te leiden. Er moest ook een concreet product klaarliggen na het traject; de workshop moest staan als een huis.

Advies, een workshop en coaching

Het Inlichtingenbureau had de inhoud van de workshop al bepaald: stellingen, argumenten en de structuur van de workshop had de organisatie al vastgesteld. De vraag was nu alleen: hoe kunnen we de vorm interactiever maken?

Daarover adviseerde De Argumentatiecoach. Met deze adviezen ontwikkelden de medewerkers zelf een interactieve debatworkshop voor het congres van een ministerie. Ze kregen hiervoor uitgebreide coaching, zodat ze debatten leerden leiden. Ook analyseerden ze video-opnames om hun eigen presentatie te versterken.

Na de coaching verzorgde De Argumentatiecoach intern een debatworkshop. Tijdens deze workshop oefenden de debatleiders hun vaardigheden en kregen collega's debattips. Na afloop veranderden we de laatste details aan de workshop: het product was klaar.

Vlak voordat de workshop live ging op het eerste congres, kregen de debatleiders nog een extra persoonlijke coachingssessie. Daarmee waren ze helemaal klaar voor de grote vuurdoop. Op de workshop zelf was de Argumentatiecoach aanwezig en na afloop kregen de debatleiders in een evaluatiesessie verdere tips voor de toekomst.

Reactie van Laura van der Veen

Karin Pijper heeft samen met ons een workshop ontwikkeld. Wij zijn erg blij met haar aanpak en het resultaat. Karin heeft een goed oog voor detail, een prettige en positieve benadering en geeft constructieve feedback.


|