Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Argumentatiecoach nu ook op Intermediair.nl

Vanaf april schrijft argumentatiecoach Henri Raven maandelijks een column over argumenteren en debatteren op Intermediair.nl. Iedere maand vindt u in deze column tips en adviezen om nog overtuigender voor de dag te komen.

Adviezen uit de praktijk

De column van de Argumenatiecoach heeft maandelijks een concrete vraag uit de praktijk van een van onze cursisten als startpunt. Vaak betreft het hier carrièregerichte vragen: hoe overtuig ik mijn collega's of manager of hoe maak ik toch mijn punt tijdens het werkoverleg? Daarmee past de column natuurlijk heel goed bij de doelgroep van Intermediair: hoogopgeleide, jonge professionals.

Vragen zijn welkom

Henri RavenDe eerste column staat sinds deze week online. Centrale vraag dit keer is: Hoe win je een debat? Hebt u zelf een vraag die u graag behandelt zou zien in de column van de Argumenatiecoach? Stel hem en wie weet, heeft de volgende column uw vraag als startpunt.

Datum: 04-04-2013

|