Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Omdat ik dat zeg!

Het was de titel van mijn afstudeerscriptie over de argumenten die het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikte in speeches: Omdat ik dat zeg... Een argument dat sprekers met een hogere machtspositie ook vaak gebruiken: ouders tegen kinderen, managers tegen medewerkers en ministers tegen... Toch moet je oppassen met dit beroep op autoriteit (ad verecundiam).

Hoezo drogredelijk?

De autoriteitsdrogreden gaat al lang mee. In de Oudheid vonden de experts het beroep op autoriteit al ondeugdelijk. Iemands ervaring zegt immers niets over de juistheid van een argument. Zelfs de grootste kenner kan het mis hebben.

Dat geldt ook voor deze klassieke drogredenexperts. Veel modern onderzoek toont namelijk aan dat argumenten zoals 'Ik zeg dat het zo is' in sommige situaties wel overtuigen. Sterker nog: autoriteit is een van de zes belangrijkste be´nvloedingstactieken. Een voorbeeld: de minister van Defensie zegt in een speech 'omdat ik dat zeg', nadat hij maandenlang met experts heeft overlegd. 

Wat te doen?

Maar hoe weet je nu of iemand dit argument terecht opvoert? Daarvoor zijn twee criteria belangrijk: deskundigheid en betrouwbaarheid. Is iemand echt deskundig op dit gebied en heeft iemand de juiste ervaring of kennis in huis? Deed Hillary in de verkiezingsstrijd bijvoorbeeld terecht een beroep op haar Witte Huiservaring? En ten tweede: is deze persoon betrouwbaar? Of hebben we een vermoeden dat hij de boel belazert of andere motieven heeft?

Aan de slag!

U kunt dus best een beroep op uw autoriteit doen of een autoriteit aanhalen als argument voor uw standpunt. Natuurlijk moet u dan zeker weten dat uw publiek weet dat u of de spreker een betrouwbare expert is. Op dat moment begaat u geen autoriteitsdrogreden, maar gebruikt u een autoriteitsargument. En daarmee kunt u overtuigen! Echt, neemt u dat maar van ons aan!

|