Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Strategieadvies

Bij complexe besluiten, ingewikkelde discussies of lange organisatietrajecten spelen vaak veel en verschillende argumenten. Het is meestal lastig om te bepalen welke argumenten u nu wel en welke u niet moet gebruiken. En met welke pijnpunten moet u allemaal rekening houden? Hoe gaat u om die lastige, interne tegengeluiden of met die belangrijke, externe concurrent?

Strategiekaarten

Onze strategiekaarten bieden u in één oogopslag het antwoord op deze vragen. De verschillende kaarten maken duidelijk met welke punten u te maken hebt. Bovendien laten ze zien welke argumenten u helpen en welke argumenten uw plan tegenwerken. 

Voorbeeld strategiekaart

Strategieplan

Maar met een overzicht bent u er nog niet. U wilt een goed plan van aanpak hebben, waarmee u uw doelgroep of achterban van uw reclameboodschap, interne besluit of beleidskeuze kunt overtuigen. En waarmee u kunt anticiperen op mogelijke tegenwerpingen.

Samen met de strategiekaarten levert de Argumentatiecoach u daarom een strategieplan. In dit plan vindt u concrete adviezen die toegesneden zijn op uw situatie. Hoe pakt u bijvoorbeeld het verkoopgesprek met de potentiële klant aan als deze al een relatie heeft met uw concurrent? Hoe overtuigt u uw medewerkers ervan dat ook zij baat hebben bij het nieuwe beleid? Of hoe zorgt u ervoor dat uw onderhandelingen met een lastige collega succesvol zijn? In het strategieplan dat we voor u ontwikkelen vindt u concrete adviezen.

Hebt u interesse in een vrijblijvend gesprek of wilt u meer informatie over onze strategieadviezen? Vul dan dit formulier in of neem contact met ons op.

|