Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Ja zeg, als we daaraan beginnen!

Veel argumenten zijn gebaseerd op een oorzaak en gevolg: als we A doen, dan leidt dat tot B. 'Als we nu naar huis gaan, kunnen we nog op tijd eten.' Prima argument, als de geschetste gevolgen maar aannemelijk zijn. Soms worden deze gevolgen echter schromelijk overdreven. Dan hebt u te maken met een gevaarlijk argument: het hellend vlak (slippery slope).

Angst voeden

Sprekers gebruiken het hellend vlak vaak om angst aan te jagen. Als de gevolgen van een plan onwenselijk zijn, kunt u vaak tegenstanders verwerven door de negatieve gevolgen scherp neer te zetten. Een voorbeeld: “Daar moeten we echt niet aan beginnen, want straks wil de halve wereld hier een verblijfsvergunning aanvragen.” Zo roepen sprekers apocalyptische beelden op waarmee ze angst voeden. Dit werkt vaak uitstekend, zeker bij een wat banger publiek.

Glibberige helling

Het hellend vlak koppelt allerlei onwenselijke gevolgen aan elkaar, die samen de helling aftuimelen op hun weg naar het onheil. Een glibberig helling, dus. De vraag is namelijk of al die gevolgen wel gaan plaatsvinden. De sprekers gaan vooral uit van 'het-schaap-over-de-dameffect': als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Als dat ene gebeurt, gaat er nog veel (heel veel!) meer gebeuren. waarcshuwingsbordBijvoorbeeld: “Eerst mag je niet meer roken in openbare gebouwen, dan niet meer in de kroeg, vervolgens gaan ze het op de terrassen aanpakken en uiteindelijk mag je verdorie niet eens meer in je eigen huis roken!” Ziet u de schaapjes?

Grenzen zoeken

Het is vaak lastig u te verweren tegen dit hellend vlak. Als uw plan inderdaad onwenselijke gevolgen heeft, hoe verweert u zich dan tegen deze bangmakerij? U moet grenzen trekken of schaapjes tellen. Welk schaap hoort er niet meer bij? Als u dat weet, weet u precies tot waar uw plan onwenselijke gevolgen oplevert. En u weet ook welke onwenselijke gevolgen helemaal niets met uw plan te maken hebben.

Zelf een hellend vlak gebruiken kan dus heel effectief zijn. Immers: zonder hellend vlak is er nauwelijks een vraag over de grens. Immers: zou de recente medisch-ethische discussie over embryoselectie zo grondig gevoerd zijn zonder de vraag: waar leggen we de grens?


|