Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Algemene Politieke Beschouwingen: op jacht naar dé soundbite

Gisteren begonnen de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat van het jaar in politiek Den Haag, waarin men bakkeleit over de Miljoenennota. Wat opviel in het 9 uur durende debat, was het schrijnende gebrek aan echte argumenten. Soundbites, daar ging het om.

Inhoud versus vorm

De landelijke politici leken elkaar gisteren met name af te willen troeven in spitsvondigheid. Wie heeft de leukste beeldspraak, metafoor of vergelijking? Ze buitelden over elkaar heen, alle sprekers leken trouw te hebben gezworen aan het adagium 80 % is vorm, slechts 20 % is inhoud.

Babywalvis en Peijnenburgkoek

Met soundbites kun je scoren; die blijven hangen. Argumenten? Die komen later wel. En dus introduceerde Rutte de babywalvis waarmee hij het kabinet vergeleek. Agnes Kant had weer een andere bedacht: zij vond dat dit kabinet de mensen wat lekkers voorhoudt, als een Peijnenburgkoek.

Analyse

Werkt deze opstelling in het debat? Klaarblijkelijk wel. Zo constateert de Volkskrant in de analyse van het debat dat dit al snel verzandde. Wel geeft de krant in een apart kader de opvallendste soundbites weer, als betrof het hier de echt belangrijke bijdragen aan het 9 uur heen-en-weer-gesteggel.

Soundbites op een rij

En waren ze leuk, die catchy soundbites? Oordeelt u zelf. Maar volgende keer graag weer wat meer argumenten, alstublieft.

  • Slob: GroenRechts, dat is: alle bomen het land uit.
  • Rutte: Als een babywalvis, zo groot groeit de staat. Bam, 1000 kilo erbij. Bam, weer 1000 kilo erbij.
  • Kant: U verkoopt dromen. Dat weet u, want u bent een slimme meid.
  • Kant: Als een Peijnenburgkoek wordt mensen wat lekkers voorgehouden.
  • Pechtold: Het kabinet raakt uit koers, en dat is knap als je stilligt.
  • Halsema: Als u het heeft over betere besteding van ontwikkelingsgeld, ben ik uw vrouw.
  • Wilders: Jij stemmen op Wouter Bos, hij geven jou uitkering.
Henri Raven

Datum: 18-09-2008

|