Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Geen nachtkaars maar een fakkel!

Het opzetten van een goede presentatie kost veel tijd. Zeker wanneer u uw publiek nog moet zien te overtuigen ook. Een presentatie waar tijd aan is besteed, kenmerkt zich door een aansprekende opening, een heldere en overtuigende kern en een pakkend slot. Met name dat laatste element wordt helaas nog wel eens vergeten.

Aandacht alstublieft!

Het belang van een goede opening zal door iedere spreker direct worden onderkend. Immers: het is zaak uw publiek welwillend te stemmen, zodat ze bereid zijn om enige tijd naar u te luisteren. Veel sprekers besteden dan ook hoorbaar veel aandacht aan hun inswinger en zijn al zeer tevreden wanneer het publiek daarna de kern ook nog even meekrijgt. 

Ze spoeden zich vervolgens naar het slot en daar aangekomen weten ze niet hoe snel ze de presentatie moeten afronden. Dat was het, dank u wel. Of Dank voor uw aandacht. Of Dat was dan mijn laatste punt. Ongetwijfeld kunt u zelf nog veel meer van dit soort dooddoeners en nachtkaarseindes verzinnen. Doodzonde. Want juist aan het slot van uw presentatie is behoefte aan een uitsmijter.

Nog eventjes volhouden...

Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat mensen geneigd zijn slechts op twee momenten echt naar sprekers te luisteren: aan het begin en aan het eind. Zo gauw een spreker de woorden Kom ik op mijn laatste punt of Samenvattend gebruikt, verslapt de aandacht echter snel en wacht men uit beleefdheid nog net even op het slotwoord. En dat bestaat dan vaak uit standaardformuleringen. Einde betoog, op naar de discussie. Ontzettend jammer, want hier kunt u uw gehoor nog net even wakker schudden, sterker nog: dat zou u altijd moeten doen.

Actie graag!

Benut uw slotwoorden daarom niet alleen voor een samenvatting (zie tip), maar neem uw publiek nog één keer en wel definitief voor u in door te eindigen met een knal! Zorg ervoor dat ze u (en uw verhaal natuurlijk) niet licht vergeten. Laat ze napraten over een zinderend slot. Dan pas haalt u het optimale uit uw presentatie en zet u het slot in waarvoor het bedoeld is: de laatste en ultieme bouwsteen van uw overtuigingsstrategie. Geen nachtkaarsen, maar fakkels willen we zien! 


Dus de volgende keer dat u presenteert, sluit u af met vuurwerk:

  • U zet aan tot actie (Teken allemaal de petitie!)
  • U doet een oproep uit uw hart (Kan ik rekenen op uw steun?)
  • U eindigt met een citaat (En Obama zei het al: Yes, we can!)
  • U stelt een directe vraag (En wat denkt u daarvan?)
  • U eindigt met een slogan (Want zeg nu zelf: Het begin van de overtuiging ligt bij het slot!)

|