Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Maak de cirkel rond

Moderne adviesboeken geven als tip voor een goed slot: het cirkelslot. Deze techniek houdt in dat u aan het einde van uw speech even terugkeert bij het begin. Op die manier maakt u de cirkel van uw verhaal rond. Hoe werkt dit slot en is het wel zo effectief als de adviseurs beweren?

En dan kom ik nu terug op...

Al eerder bespraken we in de tips het belang van een goed slot. Een speciale variant van een goed slot is het cirkelslot. Dit slot zorgt ervoor dat uw publiek het gevoel heeft dat het verhaal 'echt' af is, beweren de adviesboeken.

In de praktijk betekent dit dat u in uw speech- of presentatieslot terugkeert bij het begin. Bent u gestart met een mooie slogan of een goed citaat, dan herhaalt u dat bijvoorbeeld in uw slot. Of u keert terug bij uw persoonlijke anekdote: 'En dan kom ik nu terug op...'

Effect?

Heeft het gebruik van deze techniek effect op uw toehoorders? Het eerste onderzoek naar deze techniek (Andeweg, De Jong, Wackers e.a. 2008) toont inmiddels aan dat dit slot inderdaad effect heeft. Uit een experiment met verschillende toehoorders blijkt dat een cirkelslot zorgt voor een positievere waardering van de structuur van uw speech.

Bovendien zorgt een aankondigingszin, zoals 'En dan kom ik nu terug op het begin van mijn verhaal.', er ook voor dat uw publiek de informatie die u in de inleiding en het slot hebt gestopt, beter onthoudt. Dubbele winst dus!

|