Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Your weekly address analyzed 8

De claim die Obama vorige week niet verder ondersteunde, komt in dit Weekly Address niet eens aan bod. Sterker nog: deze week gaat het helemaal niet over het centrale beleid dat al weken de Addresses domineert. Waarom Obama dat doet, wordt in het Address zelf niet duidelijk. Wel duidelijk is dat hij deze week een ander doel heeft dan 'normaal'. Hij wil namelijk personen introduceren, om zo zijn nieuwste werkgroep te presenteren. Een Address over 'food safety'.

Sasha's safety

'Food safety' is het centrale beleidsonderwerp deze week. Was het onderwerp vorige week ook in de NRC-next actueel als spelletje, Obama besteedt er in zijn Address vooral aandacht aan om zijn werkgroep te presenteren. Op die manier toont hij ook op dit terrein een deskundige en actieve president te zijn.

Allereerst laat Obama zien waarom zijn werkgroep nodig is. Dat doet hij onder andere door twee voorbeelden van voedselproblemen te geven uit het recente verleden: 'contaminated spinach' en 'salmonella peanuts'. Deze 'tainted' pinda's hebben in Georgia en Washington voor de nodige roep om wetgeving gezorgd. Daarbij sluit Obama in zijn hele speech aan door het gevoel van veiligheid dat iedereen wil hebben, te bespreken. Veiligheid komt namelijk in allerlei varianten ('safety', 'safe', 'trust' en 'ensure') gemiddeld iedere 19 seconden voor.

Klapstuk is het slot. Voordat Obama terugkeert bij zijn stelling uit de inleiding 'And one of those things is ensuring that the foods we eat, and the medicines we take, are safe and don’t cause us harm', presenteert Obama zichzelf niet alleen als betrokken president, maar ook als betrokken ouder. Zijn geliefde dochter Sasha 'has peanut butter sandwiches for lunch probably three times a week'. En die pinda's met salmonella, daar ging het om.

Hamburg and Sharfstein

De ernstige voorbeelden, herhaling van woorden en persoonlijke anekdote dienen een hoger doel. Obama wil de Amerikanen namelijk laten zien wie zijn 'partners in crime' zijn. Om de voedselveiligheid te garanderen heeft hij namelijk de Food Safety Working Group in het leven geroepen. Deze werkgroep gaat zorgen voor een goed beleid.

Om te voorkomen dat de gemiddelde luisteraar er het zijne van denkt, laat Obama het niet bij 'namedropping'. Hij beschrijft namelijk welke leden lid zijn van deze werkgroep en waarom ze zo goed zijn. Mag ik u voorstellen aan dr. Hamburg en dr. Sharfstein? Obama heeft zich goed verdiept in de theorie van de testimonials. Als een ware getuige beschrijft hij namelijk ieders betrouwbaarheid en deskundigheid.

Voor het eerst worden ook de mogelijkheden van beeldondersteuning optimaal benut. De twee introducties worden voorzien van foto's. Als kijker zie je een glimlachende Hamburg, terwijl Obama intussen vertelt dat ze én als moeder én als arts op het geboortebewijs van haar kind vermeld staat. Een echte kanjer!

Retorische lessen

Obama's onderwerpwisseling is niet alleen een slimme stap in zijn strategie. (Meer hierover leest u later deze week op onze site.) Obama werkt zijn nieuwe onderwerp keurig uit volgens de regels van de retorica. Op die manier laat hij zien dat hij voor ieder (beleids)onderwerp een actieve en deskundige oplossing heeft. En dat hij daarbij zelf niet alleen de leider is, maar ook een betrokken individu.

Welke lessen kunnen we nu leren uit dit nieuwe Weekly Address?

  • Zorg voor goede testimonials.
  • Kies voor een cirkelslot.
  • Vertel een (persoonlijke) anekdote bij een belangrijk of aangrijpend thema.
  • Zorg ervoor dat de belangrijke woorden bij uw luisteraars blijven hangen door ze bijvoorbeeld in verschillende varianten te herhalen.
Karin Pijper

Meer van deze tips? Lees Thank you for arguing of geef u op voor Presenteren met passie.

Datum: 16-03-2009

|