Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Keep your friends close, and...

...your enemies closer. Dit spreekwoord geeft precies weer hoe u onbewust anderen kunt overtuigen. Een van de belangrijkste principes om anderen te overtuigen, is namelijk wederkerigheid. Als u iets voor anderen hebt gedaan, willen anderen graag iets terug doen. Hoe u dit gegeven in uw voordeel kunt benutten, leest u in deze tip.

A debt to pay

Onbewust vinden we het vreselijk als we iemand iets verschuldigd zijn. We hebben namelijk een hekel aan 'debts'. Als we weten dat iemand veel voor ons gedaan heeft, doen we graag iets terug. Op die manier kunnen we de balans weer in evenwicht brengen.

Dit onbewuste verlangen komt volgens psychologen (o.a. Cialdini) door ons overlevingssysteem. Onze samenleving kan alleen bestaan vanwege wederkerigheid. Als we niet meer samenwerken en voor elkaar zorgen, stort onze maatschappij uiteindelijk in. Je hebt anderen dus nodig om te overleven.

Maar je kunt natuurlijk alleen met anderen samenwerken als je geen profiteur bent. En omdat we daar als de dood voor zijn, willen we het liefst dat onze samenwerkingsrelaties goed in evenwicht zijn.

Hoe werkt het?

Wat betekent dit onbewuste verlangen nu concreet? U kunt iemand makkelijker overtuigen om een bepaalde actie te verrichten, als deze persoon bij u in het krijt staat. Iemand is namelijk onbewust geneigd om eerder iets voor u te doen, wanneer u al iets hebt gedaan.

Concrete voorbeelden: mensen vullen een enquête eerder in als ze een gratis pen hebben ontvangen bij de envelop en mensen lenen eerder geld aan een volkomen vreemde als die hun even daarvoor iets te drinken heeft aangeboden.

Hoe gebruikt u het?

U kunt het wederkerigheidsprincipe gebruiken als u enkele lastige of kritische collega's moet overtuigen van een bepaald plan of voorstel. In de periode voordat u uw plan presenteert, stemt u bijvoorbeeld in met een plan van uw collega's waar u eigenlijk niet helemaal voor was. Of u voert enkele lastige klussen uit voor uw collega's.

U haalt hier zelf natuurlijk het meeste uit als uw eigen verzoek net iets meer waarde heeft dan de uitgevoerde klus of de gegeven stem. Let wel: 'net iets meer'. Als u namelijk een heel groot offer vraagt voor een kleine gunst, zal u uw collega's alleen maar tegen u in het harnas jagen.

|