Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Argumenteren voor politici

Wilt u weten hoe u in een debat veel kunt praten maar weinig zeggen? Of hoe u volkomen onduidelijk kunt laten wat het onderwerp van discussie is? Wilt u uw publiek effectief overbluffen? Hier enkele tips.

Pin u nergens op vast!

Als u in discussie gaat, neemt u natuurlijk geen standpunt in. Dat zou u alleen maar kwetsbaar maken. U zou er zomaar aan gehouden kunnen worden dat u een mening hebt. En als die niet meteen aanvaardbaar is, moet u over de brug komen met argumenten. Daarmee zet u de deur wagenwijd open voor mogelijke kritiek. Nee, doe liever als fractievoorzitter Van Geel. Zeg gewoon luid en duidelijk dat van u geen visie te verwachten is: “U zult in mijn betoog geen lijstjes vinden van dit wel en dat niet”.   

Overdrijf!

Als u onverhoeds toch een standpunt inneemt, blaas de kwestie dan op. Hoed u voor enige nuancering. Het zou uw publiek op de gedachte kunnen brengen dat de situatie anders is dan u voorstelt. Neem hier vooral een voorbeeld nemen aan Wilders. Beschrijf  uw wildste fantasie: “Ons straatbeeld gaat steeds meer lijken op het straatbeeld van Mekka en Teheran: hoofddoekjes, haatbaarden, boerka’s, mannen in rare, lange, witte jurken”.

Veeg alles op één hoop!

Mocht het onverhoopt toch zo ver komen dat u werkelijk gaat argumenteren, noem dan vooral veel argumenten. Of ze nu houdbaar zijn of niet. Als u op de kwaliteit van uw argumentatie gaat letten, vindt u misschien helemaal niets. Zorg er gewoon voor dat u het publiek met beweringen overstelpt. Ook hier is Wilders een illuster voorbeeld: “We kennen accijnzen op benzine en diesel. We kennen parkeervergunningen. We kennen een hondenbelasting. We hadden een vliegtaks. We hebben nog steeds een verpakkingentaks en waarom dan niet – mijn eerste voorstel – een hoofddoekjesbelasting?”.

Echte tips

Maar als u niet alleen wilt praten maar ook iets zinnigs wilt zeggen, en als het uw doel is dat u overtuigt, doe dit dan allemaal niet. Gebruik dan de volgende tips:

  • Presenteer uw standpunt in heldere bewoordingen.
  • Zorg dat u kunt waarmaken wat u beweert.
  • Kies argumenten die bestand zijn tegen kritiek.

|