Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Kenmerkargumentatie als angstbezweerder bij kinderen

Een van de bekendste argumentatierelaties (of –schema’s) is de kenmerkargumentatie: het argument is in zo’n geval te karakteriseren als een kenmerk of eigenschap van het standpunt: Zij is een goede fotograaf,want zij maakt altijd haarscherpe foto’s. Natuurlijk is het lastig om iemand te overtuigen op basis van slechts één kenmerk, maar bij kleine kinderen (met hun overzichtelijke wereldbeeld) werkt kenmerkargumentatie vaak verrassend snel.  Over boeven en spikkels…

Betwisting

Een kenmerkrelatie kunt u betwisten door de volgende vragen te stellen:

Is de genoemde eigenschap er wel? (In ons voorbeeld: Maken goede fotografen wel haarscherpe foto’s?)

Is het hebben van de eigenschap voldoende om de conclusie te rechtvaardigen? (Is het feit dat iemand haarscherpe foto’s maakt voldoende om iemand als goede fotograaf te bestempelen?)

Met name bij de tweede vraag zullen velen de wenkbrauwen fronsen. Moet je als fotograaf immers ook niet wat weten over objectkeuze, belichting, compositie etc. Een enkel kenmerk overtuigt niet snel. Behalve bij kinderen.

Boeven en spikkels

Dat merkte ik dit weekend weer eens bij mijn eigen dochter. Momenteel  wordt zij nogal eens geplaagd door angst voor boeven. Overal zijn boeven. En je moet natuurlijk niet in hun boefhanden vallen. Gelukkig heeft zij nu zelf haar bezweringsformule gevonden, in de vorm van een loepzuiver kenmerkschema. Veel boeven blijven er bij haar gelukkig niet over: Dat is geen boef. Want het is in ieder geval zo dat boeven altijd spikkels op hun gezicht hebben.

Zelf leren werken met argumentatieschema’s? Onze training Argumenteren in een notendop brengt u helemaal op de hoogte.

 

Henri Raven

Datum: 13-09-2010

|