Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Beoordelingsgesprekken: voorbereiding is het halve werk!

Van beoordelingsgesprekken hangt nogal wat af: salaris, verlenging van het contract, tevredenheid in het werk. Daarom is een goede voorbereiding op deze gesprekken van groot belang. En juist op deze gesprekken kunt u zich prima voorbereiden. Drie belangrijke tips voor werknemer én werkgever.

Tips voor de werknemer


1. Lees u in
Stap 1 is natuurlijk de oude verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken doorlezen. Wat is er verbeterd? Welke zaken zijn onveranderd? Welke afgesproken doelen hebt u gehaald? En vooral: waarom wel of waarom niet? 

2. Neem de agenda goed door
Kijk goed welke punten uw leidinggevende met u wil bespreken. Vraag uw leidinggevende op tijd om de agenda en bepaal uw argumenten bij diens besprekingspunten. Voeg zonodig eigen onderwerpen toe. 

3. Reflecteer
De belangrijkste tip: reflecteer op uw eigen functioneren. Hoe zou u uzelf zien als werknemer? Speel de advocaat van de duivel. Zo kunt u straks makkelijker de oordelen van uw werkgever pareren.

Tips voor de werkgever


1. Win zoveel mogelijk informatie in
Hoe functioneert uw medewerker? Lees u in. Neem rapporten, verslagen, notulen, eventuele pop’s en eerdere beoordelingen door. Spreek ook met anderen over uw werknemer. Zo verzamelt u feitenmateriaal om uw oordelen straks mee te stoelen en beperkt u de invloed van uw vooroordelen. Probeer dus zo objectief mogelijk te zijn in de onderbouwing van uw oordeel. 

2. Werk met heldere beoordelingscriteria
Waarom functioneert uw medewerker goed of minder goed? Ontleen uw beoordelingscriteria aan de functieomschrijving van uw medewerker en ga na welke competenties en taken bij de functie horen. Daarmee onderbouwt u straks uw bevindingen.

3. Licht uw werknemer tijdig in
Zorg voor een tijdige agenda en maak uw doel helder naar uw werknemer. Zo kan ook hij zich goed voorbereiden en voorkomt u verrassingen. Het zal de kwaliteit van het gesprek zeer zeker ten goede komen.
 

Henri RavenDatum: 21-10-2010

|