Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Tips voor het maken van argumentatiestructuren

In een argumentatiestructuur rangschikt u uw standpunten en argumenten op een logische manier. Een goede argumentatiestructuur vormt de basis voor elk goed betoog, mondeling én schriftelijk. U krijgt tips om te zorgen voor een goede argumentatiestructuur waarmee u anderen overtuigt.

Structureertips

Zorg voor een evenwichtige laag van hoofdargumenten. Wanneer u uw argumenten hebt geďnventariseerd, probeer er dan samenhang in te ontdekken. Zijn er meerdere argumenten die met geld te maken hebben? Dan kunt u deze op het hoordargumentenniveau het beste bundelen onder de kop financiële argumenten. Daaronder voert u vervolgens de afzonderlijke geldargumenten op.

Op die manier wordt het makkelijker om uw argumenten te structureren en voorkomt u storende herhalingen. Bovendien kan uw lezer of toehoorder u op deze manier beter volgen. Diep de argumenten uit door de waarom-vraag te stellen, totdat u een complete boomstructuur hebt.

Als u drie argumenten presenteert, kunt u de volgorde benutten om te overtuigen. Toehoorders en lezers hebben namelijk vooral voor het begin en eind aandacht. U kunt hierop inspelen door de argumenten in de volgorde ‘zilver-brons-goud’ te plaatsen. U opent dan met een sterk argument, plaatst het minder overtuigende argument in het midden en sluit af met uw sterkste troef.

Stappenplan

Een overtuigende argumentatiestructuur maakt u als volgt:
 
1.       Formuleer een goed afgebakend standpunt.
2.       Brainstorm over mogelijke argumenten.
3.       Voeg argumenten die bij elkaar horen, samen onder grotere noemers; dit zijn uw hoofdargumenten.
4.       Diep uw hoofdargumenten uit in subargumentatie door steeds de waarom-vraag te stellen.
5.       Werk uw structuur uit tot tekst of presentatie. 

Henri Raven

|