Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Contact  |  Zoeken

Het belang van goed luisteren

Om anderen te overtuigen moet u goed kunnen luisteren. Goed luisteren betekent actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Maar door de vele informatie en geluiden in onze maatschappij wordt goed luisteren steeds lastiger, aldus Julian Treasure op Ted. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u echt goed luistert?

Actief luisteren

Als u echt actief luistert, bent u met uw volle aandacht bij uw gesprekspartner. U bent niet bezig met uw eigen gedachten, oordelen of emoties. U vraagt door en verdiept u in de ander. Maar hoe doet u dat? Harry van de Pol schreef hierover een interessant boek: Harthorend. Hoe zorgt u ervoor dat u oprecht en goed naar de ander kunt luisteren? In dit filmpje geeft Harry zelf aan wat belangrijk is.

Luisteren om te overtuigen

Door actief te luisteren en met uw volle aandacht bij de ander te zijn, kunt u uw verhaal beter laten aansluiten bij de ander. Wilt u een overtuigende indruk achterlaten? Zorg er dan voor dat u eerst goed luistert, voordat u argumenten of oplossingen gaat bedenken. Op die manier heeft de ander het gevoel dat u hem gehoord hebt en dat u hem begrepen hebt.

Wilt u de ander bijvoorbeeld overtuigen van het feit dat hij anders te werk moet gaan? Luister dan eerst goed naar zijn verhaal. Welke bezwaren of problemen ziet hij? Welke wensen heeft hij? Door eerst te luisteren kunt u met uw eigen verhaal aansluiten bij die punten. U weerlegt dan de bezwaren die er spelen, in plaats van eindeloos tegenargumenten te weerleggen die voor de ander misschien niet relevant zijn. En u kunt uw eigen argumenten laten aansluiten bij thema's die hij belangrijk vindt.

Luisteren oefenen

Een goede luisteraar wordt u natuurlijk niet zomaar. Dat vergt training en oefening. Met kleine oefeningen kunt u uw luistervaardigheid al flink vergroten. Julian Treasure legt in zeven minuten uit hoe u uzelf kunt trainen in goed luisteren. Door dat te doen ontstaat er meer begrip. Tijd dus om 'goed luisteren' een actief onderdeel te maken van ons dagelijkse werk. 

 Karin Pijper

Meer over gesprekken voeren en luisteren leest u in De Argumentatiecoach. Het boek verschijnt half augustus.


Datum: 05-08-2011

|